Bewustzijn, Lichtkristallen - Zielsgedichten

Als elk mens

Als elk mens zijn innerlijk werk verrichtte 
Dan zou de uiterlijke wereld
een mooiere plek zijn

Als elk mens zou erkennen
Dat het duister zit in ieder van ons
Dan zou het licht zich liefdevol verspreiden

Als elk mens zijn lichaam zou zien
Als voertuig waarmee we reizen
Dan zou dat de ultieme vakantie zijn

Als elk mens ruimte zou maken
Voor liefde in zijn ziel en in zijn hart
Dan zou de angst voorgoed verdwijnen

Als elk mens zich zou verbinden
Met planeet, natuur en elkaar
Dan zouden heelheid en eenheid een feit zijn ...

Als elk mens zich bewust was
Van zijn oneindig bewustzijn
Dan hoefden wij op aarde
niets meer te leren ... ♡

Bewustzijn

Van angst naar daadkracht

Feruari zit er alweer bijna op. Wat gaat het nog worden in 2021?
Laten we de angst nog steeds regeren of nemen we het heft in eigen handen en breken we door de figuurlijke linies om al hetgeen dat niet van waarheid is aan de kaak te stellen.

Maak je maar op voor vele onthullingen die de komende tijd gaan plaatsvinden, of eigenlijk al bezig zijn. Niets is wat het lijkt, daar gaan we steeds meer achter komen.
Velen van ons zien de wereld al zoals hij werkelijk is. Dat is geen prettige wetenswaardigheid. Corruptie, hebzucht, macht, controle, manipulaties, leugens en bedrog hebben eeuwenlang ons wereldbeeld bepaald zonder dat de mensheid het in de gaten heeft gehad. Zonder het te weten waren we al die tijd marionetten in een poppenspel waarbij door een select groepje aan de touwen werd getrokken om ons te laten doen wat zij van ons verwachtten. Wérkelijke vrijheid was er alleen voor the ‘rich and guilty’.
Systemen en machtsstructuren die de burgers nauwelijks hebben gediend vertonen inmiddels scheuren en gaten terwijl veel gebaseerd is op illusies.
De oude wereld lijkt steeds meer achter te blijven in het verleden en dan rijst de vraag: wat willen wij eigenlijk in de toekomst voor onszelf en onze planeet?

Het accepteren van de onmiskenbare feiten die naar boven aan het komen zijn is voor velen van ons erg moeilijk. Het oude loslaten zorgt voor nieuwe angst en ongeloof omdat het fundament onder onze voeten vandaan wordt geslagen. We voelen ons stuurloos en in verwarring.

Nu het proces gaat keren is het hoog tijd voor heling van onze ziel. Daar kan het beleven van heftige gevoelens een onderdeel van zijn. Niets menselijker dan dat maar ook noodzakelijk; we keren terug naar de essentie van ons bestaan.

Het positieve en fantastische is namelijk dat we naar een nieuwe – door onszelf gecreëerde – wereld gaan waar de mogelijkheden onbegrensd zijn en de burger weer zeggenschap en vrijheid krijgt. Waar wij in vreugde samen aan de slag gaan om een nieuwe samenleving te laten ontstaan zonder elitaire kopstukken en wanstaltige graaiculturen. Laten we deze tijd benutten om onze ziel bloot te leggen, te verdwalen in nieuwe dromen en verlangens. Want dat is namelijk waarvoor we op aarde zijn, in licht en liefde te genieten van weldaad en overvloed die zich verhoudt tot de werkelijke oorsprong van onze planeet.

Hartegroet,
Irene ♡

Bewustzijn, Spiritueel

Bewustwording

De laatste tijd hoor je steeds meer over bewustwording. Wat is eigenlijk bewustwording en ben jij eigenlijk al ‘bewust?’


Bewustwording wil zeggen dat jij steeds meer jouw diepere zelf, of eigenlijk, jouw hogere zelf leert kennen. Van ego naar hart kun je wel zeggen. Het is vaak een graafproces waarbij vaak oude weggestopte delen van jouw verleden naar boven komen. Dat kunnen trauma’s, gedachten, pijnstukken of patronen zijn waarmee je gaat dealen; ze toe gaat laten om te helen of er definitief afscheid van te nemen.
Om je daarna te kunnen wijden aan die mooie innerlijke wereld, het leren kennen van je ziel, je waarheid en jouw dromen. Je gaat steeds meer leven vanuit je hart en bent steeds meer in staat om oude patronen en overtuigingen die je vaak je leven lang al hebt gehad los te laten. Vanuit liefde en verbinding zal jouw pad zich dan voor je uitstrekken. Je merkt zelf wanneer de tijd rijp is voor jouw ‘bewustwording.’ Dit is voor elk individu anders en kan niet worden afgedwongen. Het mooie is echter dat we momenteel een collectieve bewustzijns-shift meemaken die velen zullen gaan voelen of wellicht al voelen. Moeder aarde wordt getransformeerd en wij gaan mee, mee vanuit het duister dat ons zo lang omringd heeft naar het Licht dat ons zal omarmen. Je hoeft het alleen maar te laten gebeuren ♡

Hartegroet, Irene

Bewustzijn, Lichtkristallen - Zielsgedichten

Wereld in transitie

Dit gedicht schreef ik vanwege de hevige onmacht die ik de afgelopen tijd voelde. Gelukkig wordt die langzaam aan omgezet naar een positieve kracht in mijzelf🍀❤

Als ik kijk naar de wereld
die al lang niet meer de onze is
Zie ik duistere tentakels
in piramides van wellust en macht
Vertakt en diep geworteld
als een eeuwenoude boom
Moeder aarde leidend
naar chaos en verdoemenis

Laat ons dan licht verspreiden
maak het onzichtbare zichtbaar
Maak onze kinderen vrij
van snoodheid en exploitatie
Laat ons het leed verzachten
doordat ons licht de redder zal zijn
De engel, voor het demonische gevaar

Als ik opnieuw kijk naar de wereld
die aan zichzelf werd terug gegeven 
Zie ik de macht van een volk dat opstond 
en in haar kracht ging staan
Zij verlichtte weer de wereld
en ontdeed haar van haar lelijkheid
Van pijn en onrechtmatigheid 
Om weer in schoonheid te herrijzen

Is dit geen prachtig streven?