Natuurlijk, Zielsgedichten

De natuur heeft het antwoord

Als je zoekt
Als je vraagt
Als je van buiten
naar binnen wil
Breng dan binnen
Eens naar buiten

Zoek het antwoord
in die oude boom
die kleurige bloem
een fluitende vogel
dat kabbelende beekje
de goud geaarde korenhalm

Stap uit je schaduw
in het licht van de zon
Verbind je
met de elementen
Die moeder aarde
beschikbaar stelt
Hoor de liefdevolle,
natuurlijke fluistering
Van al dat leeft
in vol ornaat

Weet dan dat alles
in onze eigen natuur
ligt opgeslagen
We zijn alleen
de verbinding
kwijt geraakt
door de eeuwen heen
Met ons talent tot genezing,
De gift van zelfheling,
En ons vermogen
om onvoorwaardelijk
lief te hebben ...

Liefs, Irene

Zielsgedichten

Wezens van licht en liefde

Gedachten worden gereinigd
Lichaam en ziel worden
Van oud zeer schoongespoeld
Door een trage golf
Van helder lichtkristal 
Laat jij het graag gebeuren
Omdat diep in jouw hart
Het weten al een plekje had
Het weten van jouw oorsprong
En dat van al wat is
Dat nu verankerd is in jou
Dat nooit meer wijken zal

Gooi alles nu maar open
In jouw liefdevolle zijn
Verbind je met de kinderen 
Van de nieuwe tijd
Neem elkaar maar mee
In het licht van ieders bron
En vertel dan het verhaal
Van wezens vol licht en liefde
Die wij werkelijk allen zijn
Die moeder aarde gaan herstellen 
Haar laten stralen als de zon

Een gouden eeuw zal weer ontstaan
Door het bewustzijn in ons allen
De creatie van al het nieuwe
Met verbondenheid en kracht
De schepper in ons zelf
Mag nu naar boven komen
Geef de ruimte aan jouw gevoel
In jouw hart en in jouw ziel
Die samen met de tallozen
Het licht naar buiten bracht

Geloof in wat gaat komen
Vertouw en ga maar mee
Naar de hemel straks op aarde
Geschapen door ons eigen licht
Onze kinderen's toekomst veilig
Dat was alles wat ik vroeg
Er bleek nog zoveel meer te zijn
Vanuit het mooie licht
Dat ik al die levens lang
Soms onzichtbaar bij me droeg 

Neem maar afscheid van het oude
Dat jou niet meer dienen mag
Om heel te zijn
Om liefde te zijn
Om licht te zijn
Om waarheid te zijn

Omarm dit alles elke dag ...