Bewustzijn

Van angst naar daadkracht

Feruari zit er alweer bijna op. Wat gaat het nog worden in 2021?
Laten we de angst nog steeds regeren of nemen we het heft in eigen handen en breken we door de figuurlijke linies om al hetgeen dat niet van waarheid is aan de kaak te stellen.

Maak je maar op voor vele onthullingen die de komende tijd gaan plaatsvinden, of eigenlijk al bezig zijn. Niets is wat het lijkt, daar gaan we steeds meer achter komen.
Velen van ons zien de wereld al zoals hij werkelijk is. Dat is geen prettige wetenswaardigheid. Corruptie, hebzucht, macht, controle, manipulaties, leugens en bedrog hebben eeuwenlang ons wereldbeeld bepaald zonder dat de mensheid het in de gaten heeft gehad. Zonder het te weten waren we al die tijd marionetten in een poppenspel waarbij door een select groepje aan de touwen werd getrokken om ons te laten doen wat zij van ons verwachtten. Wérkelijke vrijheid was er alleen voor the ‘rich and guilty’.
Systemen en machtsstructuren die de burgers nauwelijks hebben gediend vertonen inmiddels scheuren en gaten terwijl veel gebaseerd is op illusies.
De oude wereld lijkt steeds meer achter te blijven in het verleden en dan rijst de vraag: wat willen wij eigenlijk in de toekomst voor onszelf en onze planeet?

Het accepteren van de onmiskenbare feiten die naar boven aan het komen zijn is voor velen van ons erg moeilijk. Het oude loslaten zorgt voor nieuwe angst en ongeloof omdat het fundament onder onze voeten vandaan wordt geslagen. We voelen ons stuurloos en in verwarring.

Nu het proces gaat keren is het hoog tijd voor heling van onze ziel. Daar kan het beleven van heftige gevoelens een onderdeel van zijn. Niets menselijker dan dat maar ook noodzakelijk; we keren terug naar de essentie van ons bestaan.

Het positieve en fantastische is namelijk dat we naar een nieuwe – door onszelf gecreëerde – wereld gaan waar de mogelijkheden onbegrensd zijn en de burger weer zeggenschap en vrijheid krijgt. Waar wij in vreugde samen aan de slag gaan om een nieuwe samenleving te laten ontstaan zonder elitaire kopstukken en wanstaltige graaiculturen. Laten we deze tijd benutten om onze ziel bloot te leggen, te verdwalen in nieuwe dromen en verlangens. Want dat is namelijk waarvoor we op aarde zijn, in licht en liefde te genieten van weldaad en overvloed die zich verhoudt tot de werkelijke oorsprong van onze planeet.

Hartegroet,
Irene ♡

Persoonlijk

Prestatiemaatschappij

Schoolprestaties

Waarom wordt er in onze maatschappij zo immens gehamerd op presteren? Leerpresraties, citoscores, leerlingvolgsystemen, daar begint het al mee. Kleurt het kind niet binnen de lijntjes? Plak! Daar zit het eerste etiketje al op het kleuterkind. Neem onze jongste dochter … Een voorbeeld van een uk die inderdaad niet binnen de lijnen des kleuterjufs kleurde. Niet tekende zoals het hoorde, niet koprolde zoals het hoorde; ze zou dus eigenlijk van deze juf het jaartje nog eens over moeten doen. Daar ging deze moeder niet mee akkoord! Als fijngevoelig typje wist ik precies wat mijn kids wel of niet konden en hoe ze in hun velletje staken. Dat zo’n fantasieloze tuthola daar anders over dacht, dat zou mij de welbekende worst wezen. Na een stevig gesprek waarin we beiden onze kant belichtten werd besloten dat ons meisje gewoon over mocht naar groepje 3. De juf die daar de scepter zwaaide kreeg van mij tijdens de bespreking van het kerstrapport al een pluim. Het kind had helemaal geen achterstand, hoe kwam haar collega daar toch bij?? Ze ging met schrijven en lezen keurig met de stroom mee… Voilà! Het moederinstinct had gezegevierd.

Opleiding

Je gevoel als ouder mag zeker een rol spelen. Op sommigen zou ik over kunnen komen als een moeder die niet kon accepteren dat haar kind een jaartje over moest doen maar ik zou de laatste zijn als ik dacht dat het beter zou zijn geweest. Niet de prestaties volgens de curve maar de talenten en karaktereigenschappen zouden kids naar hun levensmissie moeten leiden. Wat mij betreft gaat het schoolsysteem op de schop en wordt kinderen iets anders bijgebracht dan prestatiedrang op punten die moeiteloos kan omslaan in onzekerheid en onderwaardering van het eigen kunnen. Laat ieder kind dat op zijn eigen niveau op zijn eigen terrein lekker uitdokteren, stop met labelen en laat emotionele intelligentie en creativiteit voor mijn part net zo zwaar wegen. Of nee, stop met punten geven, gooi het concept van afrekenen op presretaties de prullenbak maar in! Je voelt als ouder je eigen kind – als het goed is – prima aan en je zou een stem moeten krijgen in de opleiding van je kind. Wat mij betreft mag er meer aandacht besteed worden aan gelijkwaardigheid en lessen gegeven op hart- en zielsniveau. Leer ze waarheid herkennen en zichzelf durven zijn. Leer een kind dat het goed is zoals het is. Verheerlijk niet een prestatiemaatschappij.

Zielsgelukkig

Ondanks dat onze dochter niet bij de ‘besten’ van de klas behoorde was en een vmbo-advies kreeg, studeert ze dit jaar af op HBO. Niet omdat we achter haar vodden hebben gezeten maar omdat ze het zelf wil, zelf de drive heeft. Onze kids hebben alledrie op hun eigen manier een mooie weg gevonden en daar zijn we maar wat trots op! Laat een kind een kind zijn, laat hen op hun eigen manier de weg volgen die ze zelf willen gaan. Zonder de druk die we zo vaak zien. Leer hen daarnaast een leven te leiden vanuit het hart dan zal praktisch elk kind een zielsgelukkige volwassene worden …

Hartegroet,
Irene♡

Bewustzijn

Vertrouwen

In deze fase van het ‘spel’ waarin het licht steeds meer de overhand krijgt en er wereldwijd steeds meer illustere zaken worden onthuld is het belangrijk om aardig voor jezelf en je dierbaren te zijn. We zien er nog weinig bewijs van dat het beter gaat worden, er is weing tot geen perspectief. Dat vinden onze aardse persoonlijkheden maar eng!! Hier geldt echter ook weer: heb vertrouwen, geloof in het licht en verbind je met gelijkgestemden.

Even een paar tips om dicht bij jezelf te blijven:

♧-Laat de mainstream media lekker links liggen als jij je daar niet meer prettig bij voelt. Laat je niet langer bestoken met allerlei nieuws dat voor jouw gevoel bezijden de waarheid is.

♧-Spendeer tijd aan jezelf: mediteer, rust, wandel, knutsel, musiceer, dans en geniet van kleine dingen.

♧-Probeer je niet te mee te laten nemen in negativiteit. Ga de strijd niet aan met mensen die er anders in staan dan jij. Ten slotte willen we allemaal hetzelfde: onze vrijheden terug krijgen en streven naar een betere wereld.

♧-Blijf in het oog van de storm, daar is het rustig, terwijl omringende sferen het spel uit spelen. Laat het maar gebeuren.

♧-Sta op in jezelf. Voel de wijsheid, vrijheid en waarheid vauit je hart.

♧-Hou vertrouwen in het licht en het universum. Er zijn al veel donkere energieën weggenomen, de gaten die zij achterlaten worden meteen met licht gevuld.
Dus houd moed, uiteindelijk komt alles goed … 💫

Hartegroet,
Irene ♡

Bewustzijn, Zielsgedichten

Wereld in transitie

Dit gedicht schreef ik vanwege de hevige onmacht die ik de afgelopen tijd voelde. Gelukkig wordt die langzaam aan omgezet naar een positieve kracht in mijzelf🍀❤

Als ik kijk naar de wereld
die al lang niet meer de onze is
Zie ik duistere tentakels
in piramides van wellust en macht
Vertakt en diep geworteld
als een eeuwenoude boom
Moeder aarde leidend
naar chaos en verdoemenis

Laat ons dan licht verspreiden
maak het onzichtbare zichtbaar
Maak onze kinderen vrij
van snoodheid en exploitatie
Laat ons het leed verzachten
doordat ons licht de redder zal zijn
De engel, voor het demonische gevaar

Als ik opnieuw kijk naar de wereld
die aan zichzelf werd terug gegeven 
Zie ik de macht van een volk dat opstond 
en in haar kracht ging staan
Zij verlichtte weer de wereld
en ontdeed haar van haar lelijkheid
Van pijn en onrechtmatigheid 
Om weer in schoonheid te herrijzen

Is dit geen prachtig streven?