Bewustzijn, Spiritueel, Zielsgedichten

Ze zeggen …

Ze zeggen dat we zullen her-inneren
Dat we onze oorsprong weer gaan zien
Men zegt dat we hier zijn met een reden
Dat we terug gaan naar onze ziel

Ze zeggen dat je moet doorvoelen
Jezelf moet zuiveren tot de graat
Men zegt dan dat we ascenderen
Dat energie hard stijgen gaat

Ze zeggen dat het oorlog is
Een spirituele bovendien
Men zegt dat alles goed zal komen
Dat wij het als eerste zullen zien

Ze wijzen naar een nieuwe wereld
Die zal herrijzen ook door ons
Men zegt dat we mee gaan bouwen
Zo licht als liefde, zo zacht als dons

Ik kijk dan naar mijzelf en zie
Dat aardse mens die haar plekje vond
Die wist waarom ze naar de aarde kwam
Die eerder nooit zó in haar kracht stond

Dus al degenen die het licht dragen
Zijn hier bijeen voor dat mooie doel
Laat ons verbinden in vriendschap
Dat is wat ik nu heel sterk voel ♡

Liefs, Irene

Zielsgedichten

Als de dag dan komt

Geloof in jezelf
Geloof niet in macht
Verlang naar de dageraad
Die volgt op de nacht
Jij bent uniek
Jij bent speciaal
Val niet van je geloof
Door een ander verhaal
Bescherm je ziel
Laat zien wie je bent
Zorg dat NIEMAND
Jouw privacy schendt

Als de dag dan komt
Waarop ieder wacht
Dan hoor je een stem
Teder en zacht
Die jou vertelt
Dat jij alles kunt
Terwijl jij ELK mens
Hetzelfde licht gunt
Die stem is jouw Bron
Jouw oorsprong en kracht
Vergeet en vergeef
Terwijl de hemel op aarde
Vol trots op jou wacht …

Zielsgedichten

Hemelgordijnen

Op het wereldtoneel speelt een stuk  
Hoe het licht het donker verzwakt 
Krachten voeren er hun strijd 
Om ons te leiden naar geluk 

Wat als onze wereld een illusie blijkt 
En wij slechts spelers in een rollenspel 
Kruipen wij dan in die slachtofferrol 
Die minzaam goed met kwaad vergelijkt 

Menig snoodaard
Zal van het podium stappen 
Vermoeid door falen of door schuld
Zij starten opnieuw in een bijrol
Op de eerste trede der hemelse trappen  

Weet dat er nooit licht is zonder duister  
In onszelf diezelfde dualiteit 
Laat de schaduwkant zijn zegje doen 
Spreek hem dan toe in liefdevol gefluister  

Op dit toneel heb jij je eigen rol 
Straal en sprankel in het kristallicht 
Breng het over op ieder ander
Vergeef en leef, krachtig en vol

Het mondiale strijdtoneel 
Zal zich verschuilen achter coulissen 
Gezegend en beschenen 
Door de aardse mens als lichtgeheel 

De bühne zal verdwijnen
Het leven wordt nu echt
Het doek zal niet gaan vallen
Het opent juist voor ons
De aardse hemelgordijnen ... 


Zielsgedichten

Wezens van licht en liefde

Gedachten worden gereinigd
Lichaam en ziel worden
Van oud zeer schoongespoeld
Door een trage golf
Van helder lichtkristal 
Laat jij het graag gebeuren
Omdat diep in jouw hart
Het weten al een plekje had
Het weten van jouw oorsprong
En dat van al wat is
Dat nu verankerd is in jou
Dat nooit meer wijken zal

Gooi alles nu maar open
In jouw liefdevolle zijn
Verbind je met de kinderen 
Van de nieuwe tijd
Neem elkaar maar mee
In het licht van ieders bron
En vertel dan het verhaal
Van wezens vol licht en liefde
Die wij werkelijk allen zijn
Die moeder aarde gaan herstellen 
Haar laten stralen als de zon

Een gouden eeuw zal weer ontstaan
Door het bewustzijn in ons allen
De creatie van al het nieuwe
Met verbondenheid en kracht
De schepper in ons zelf
Mag nu naar boven komen
Geef de ruimte aan jouw gevoel
In jouw hart en in jouw ziel
Die samen met de tallozen
Het licht naar buiten bracht

Geloof in wat gaat komen
Vertouw en ga maar mee
Naar de hemel straks op aarde
Geschapen door ons eigen licht
Onze kinderen's toekomst veilig
Dat was alles wat ik vroeg
Er bleek nog zoveel meer te zijn
Vanuit het mooie licht
Dat ik al die levens lang
Soms onzichtbaar bij me droeg 

Neem maar afscheid van het oude
Dat jou niet meer dienen mag
Om heel te zijn
Om liefde te zijn
Om licht te zijn
Om waarheid te zijn

Omarm dit alles elke dag ...