Bewustzijn

Van angst naar daadkracht

Feruari zit er alweer bijna op. Wat gaat het nog worden in 2021?
Laten we de angst nog steeds regeren of nemen we het heft in eigen handen en breken we door de figuurlijke linies om al hetgeen dat niet van waarheid is aan de kaak te stellen.

Maak je maar op voor vele onthullingen die de komende tijd gaan plaatsvinden, of eigenlijk al bezig zijn. Niets is wat het lijkt, daar gaan we steeds meer achter komen.
Velen van ons zien de wereld al zoals hij werkelijk is. Dat is geen prettige wetenswaardigheid. Corruptie, hebzucht, macht, controle, manipulaties, leugens en bedrog hebben eeuwenlang ons wereldbeeld bepaald zonder dat de mensheid het in de gaten heeft gehad. Zonder het te weten waren we al die tijd marionetten in een poppenspel waarbij door een select groepje aan de touwen werd getrokken om ons te laten doen wat zij van ons verwachtten. Wérkelijke vrijheid was er alleen voor the ‘rich and guilty’.
Systemen en machtsstructuren die de burgers nauwelijks hebben gediend vertonen inmiddels scheuren en gaten terwijl veel gebaseerd is op illusies.
De oude wereld lijkt steeds meer achter te blijven in het verleden en dan rijst de vraag: wat willen wij eigenlijk in de toekomst voor onszelf en onze planeet?

Het accepteren van de onmiskenbare feiten die naar boven aan het komen zijn is voor velen van ons erg moeilijk. Het oude loslaten zorgt voor nieuwe angst en ongeloof omdat het fundament onder onze voeten vandaan wordt geslagen. We voelen ons stuurloos en in verwarring.

Nu het proces gaat keren is het hoog tijd voor heling van onze ziel. Daar kan het beleven van heftige gevoelens een onderdeel van zijn. Niets menselijker dan dat maar ook noodzakelijk; we keren terug naar de essentie van ons bestaan.

Het positieve en fantastische is namelijk dat we naar een nieuwe – door onszelf gecreëerde – wereld gaan waar de mogelijkheden onbegrensd zijn en de burger weer zeggenschap en vrijheid krijgt. Waar wij in vreugde samen aan de slag gaan om een nieuwe samenleving te laten ontstaan zonder elitaire kopstukken en wanstaltige graaiculturen. Laten we deze tijd benutten om onze ziel bloot te leggen, te verdwalen in nieuwe dromen en verlangens. Want dat is namelijk waarvoor we op aarde zijn, in licht en liefde te genieten van weldaad en overvloed die zich verhoudt tot de werkelijke oorsprong van onze planeet.

Hartegroet,
Irene ♡

Zielsgedichten

Lief kind

Even aandacht voor alle kinderen die gered zijn van misbruik, mishandeling, kinderhandel en uitbuiting en voor hen die nog steeds in zulke afschuwelijke situaties zitten. Wegkijken kan en mag niet meer … ❤👼

LIEVE KIND

Wat zul je moe zijn lieve kind
Jij bent die spruit die zoveel leed
Het ‘kind’ bleef achter in de tunnel
Waar zwarte grauwheid heel angstvallig
Warmte, licht en liefde meed

Jouw tere ziel werd hier gestolen
In verdorven hetzen van krankzinnigheid
Er niet echt bij en toch weer wel
Je flonkerend licht werd schier gedoofd
Gedwongen, verloren in de strijd

Je ogen vallen van vermoeidheid toe
Jouw spiegels van de ziel
Je weet niet eens meer hoe je was
In vreugdevolle tijden
Toen liefde nog jouw toekomst was

Soldaten, zij zochten en zij vonden
De print van pijn op hun gezicht
Vol spanning zetten zij zich in
Sloten snel even hun ogen
Deden met liefde toen hun plicht

Lieve kind, naar jou en al die anderen
Die leden in stilte daar ondergronds
Het kindzijn in gruwelen vermorzeld
Huiverend doodsangst uitgestaan
Net zo lang tot een engel je vond

Naar hen als ook naar de ‘engelen’ – Zij trotseerden die duivelse muur –
Stuur ik mijn licht in kristallen tinten
En duizenden bloemen van liefde
Vanuit mijn hart op elke dag en elk uur … 💖

Bewustzijn

Het wordt tijd

Wordt het niet eens tijd:

☆Om het heft in eigen hand te nemen
☆Om verantwoordelijkheid te dragen voor je volgzaamheid
☆Om ook te denken aan medeburgers - jong en oud - die lijden aan eenzaamheid, dwangmaatregelen, psychosociale trauma's, economische problemen en uitgestelde zorg
☆Om te erkennen dat de oude wereld nooit meer terug komt
☆Om zelf te leren nadenken
☆Om niet alles te slikken als hapklare brokken
☆Om autonoom en zelfvoorzienend te kunnen leven indien nodig
☆Om te ontsnappen aan de massahypnose
☆Om in te zien dat we eeuwenlang tot slaaf hebben gediend ten behoeve van de elite
☆Om in te zien dat je een prachtige ziel bent die op doorreis is
☆Om het licht in je hart terug te vinden en het te delen met jouw dierbaren
☆Om te begrijpen wat er aan de hand is
☆Om jezelf een alternatieve mening toe te staan via alternatieve media en eigen onderzoek
☆Om jezelf te omarmen en te voelen wat goed is
☆Om te geloven dat complotwappies gewoon compleetdenkers zijn
☆Om je gezichtsveld te verruimen en te zien wat er speelt

Ontdek het vuur in jezelf! Pas dan wordt je pad vrijgemaakt voor het leven zoals jij dat wil leven. Ik gun echt ieder zijn bewustwording wanneer hij daar klaar voor is, maar het wordt wel tijd … 🙏

Geschreven vanuit mijn hart ♡

Warme groet,
Irene